Mehmet BİLGİNER
İlçe Yazı İşleri Müdürü
 
        İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü’nde iş ve işlemler ; 08.06.2011 Tarihli ve 27958 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” hükümlerine göre yürütülmektedir. İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 1 Yazı İşleri Müdürü, 1 VHKİ ve 1 geçici görevli hizmetli personel görev yapmaktadır. 1 Bilgisayar İşletmeni, 1 Şoför ve 1 Hizmetli kadrosu münhaldir. 
 
        İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu İçin