Metin ÖZÜR
İlçe Jandarma Komutanı
 
        Kıbrıscık İlçe Jandarma Komutanlığı 2803 sayılı Kanunla Jandarmaya verilen görev, yetki ve sorumlulukları, hizmetin gerektirdiği bağlılık ve ilişkilerle teşkilat, kuruluş - konuş, personel kaynakları ve yetiştirilmesi, görev özelliğinden doğan adli ve mali konular doğrultusunda görev yapmaktadır. Ayrıca bu Kanun, Jandarma Teşkilatındaki Karargah, Birlik ve Kurumlar ile bunlarda hizmetgören personeli ve bunların diğer kuruluşlarla ilgili işbirliği ve faaliyet esaslarını kapsar.
           
            İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Standartları Tablosu İçin