İsmail AYTAR
SYDV Müdürü 
 
        
Vakfımız, 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'nun amacına uygun çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi kimselere yardımda bulunmak amacıyla 1986 yılında kurulmuştur.
3294 Sayılı Kanun'un ikinci maddesine göre, 'Fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişiler' bu kanunun kapsamı içindedir.
Vakfımızın karar organı Mütevelli Heyetidir. Mütevelli Heyeti, Kaymakamımız Başkanlığında Belediye Başkanı, Mal Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Sağlık Bakanlığı İlçe Üst Görevlisi, İlçe Tarım Müdürü ve İlçe Müftüsü ile 1 Köy Muhtarı, 1 Mahalle Muhtarı, 1 Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi ve İl Genel Meclisinin belirlediği 2 hayırsever vatandaştan oluşur.
Vakfımıza yapılan müracaatlar, periyodik aralıklarla toplanılan Mütevelli Heyeti Toplantılarında, yapılan inceleme ve araştırma sonucu değerlendirilmekte olup, verilen kararlar oy birliği veya oy çokluğu ile alınmaktadır.
Vakfımız hizmetleri Hükümet Binasının alt ve üst  katında bulunan  2 Vakıf bürosunda 4 personel ile yürütülmektedir.
Yardım başvurularının inceleme ve araştırmaları ile yardım dağıtımları Mütevelli Heyeti üyelerimiz nezaretinde Vakfımıza ait Arazili Pikap Türü Kamyopnet ile yapılmaktadır.
Sosyal Yardımlaşa ve Dayanışma Vakfı imkanları ile fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızın sorunlarının tamamını çözmek mümkün olmamaktadır. Mevcut yardım programları ile vakfımız imkanları doğrultusunda vatandaşlarımız desteklenmektedir. Bu yardım programlarının yanında proje uygulamaları ile de vatandaşlarımızın gelir elde etmeleri sağlanmaktadır.
Yol gösterici de olunmaktadır. Genel Sağlık Sigortası, 2022 Sayılı Kanun, Düzenli Merkezi Yardımlar  ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün uygulamış olduğu yardım programları için vatandaşlarımız bilgilendirilmekte ve yönlendirilmektedir.
Vakfımız tarafından uygulanan sosyal yardım programları:
Periyodik (Nakdi) Yardımlar
Yiyecek ve Giyecek Yardımları
Sağlık Destek Yardımları
Eğitim Yardımları
Yakacak Yardımları
Özel Amaçlı (Yangın vs.) Yardımlar
Şartlı Nakit Transferi Sağlık Destekleri
Şartlı Nakit Transferi Eğitim Destekleri
Eşi Vefat Etmiş Yardımı
Öksüz Yetim Yardımı
Muhtaç Asker Ailesi Yardımı
Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı
Evde Bakım Yardımı
Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı
Kronik Hastalık Yardımı
Vakfımızca, 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'nun 2. maddesinde belirtilen "geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğrenim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale gelebilecek, üretken duruma geçebilecek kişilere" yönelik proje destekleri de verilmektedir.
 
        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Hizmet Standartları Tablosu İçin