Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmelik ile 26.05.2007 tarihli ve 26533 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/14 nolu Başbakanlık genelgesinde belirtilen hususlar çerçevesinde 15 Mayıs-15 Eylül 2016 tarihleri arasında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin yazlık kıyafetle mesai yapmalarına ilişkin uygulama 15.09.2016 tarihinden itibaren sona erecektir. 
           Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm personele duyurulur.