Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün "Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçindeki Tarım Arazilerinin Satışa Çıkarılmasına İlişkin Duyurusu" için