Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün Beypazarı RES Projesi ÇEevresel Etki Değerlendirmesi Halkın Katılımı Toplantısına ilişkin duyurusu için