İ. Çağrı MÜRSELOĞLU
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür V.
 
        İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Taşra Teşkilatının Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergesi”ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nce yürütülmesi gerektiği hüküm altına alınan iş ve işlemler yürütülmektedir.
          İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu İçin